Afscheid van Emy

EmyZaterdag 14 maart verscheen de volgende, droevige tekst op het blog van de kinderen van Gilde-lid Emy Moonen. "Afgelopen nacht is mamma rustig en vredig heengegaan. Hoewel wijnatuurlijk heel verdrietig zijn, zijn we ook dankbaar dat hetuiteindelijk toch sneller dan verwacht heeft mogen gaan.

De laatstedagen werd haar falende lichaam steeds meer een gevangenis voor haarnog altijd sterke en heldere geest, dus voor haar ervaren we haaroverlijden toch als een bevrijding. We willen via deze weg nogmaalsiedereen hartelijk danken die ons heeft geholpen om haar laatstemaanden zo mooi mogelijk te maken. Ze heeft intens genoten van allebezoek en gelukkig heeft ze ook iedereen nog heel bewust kunnenmeemaken."

Namens de vrienden van het Gilde schreef GJ op het blog: "Toen Gilde Hilversum besloot mee te doen aan"Samenspraak" – Nederlandse taalhulp aan allochtonen – was Emy daar omte helpen dat project goed in gang te zetten. Maar toen er ook nogmensen waren voor wie specifieke en afwijkende taalhulp nodig was,hielp Emy. En toen we een muziekclub begonnen, was Emy altijd in hetpubliek. "Launching customers" heten die trouwe eerstelingen. Ze maken jeproject mogelijk. Gilde Hiversum zal altijd met dankbaarheid blijvendenken aan een heel goede en hulpvaardige vriendin."

We zullen haar missen en wensen familie en vrienden veel sterkte toe.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats op donderdag 19 maart, om 16.30 in crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27, Bilthoven.

Leave a comment

Filed under Vragen en Antwoorden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s