Vrijdag 1 maart: Wie is er bang voor Wagner?

Richard Wagner Paris 1867Wilhelm Richard Wagner (Leipzig, 22 mei 1813 – Venetië, 13 februari 1883). Duits componist, 200 jaar geleden geboren. We zullen daarom de komende tijd veel van/over hem horen.
Alle reden om eens uitgebreid stil te staan bij de man en de musicus.

Zoals in Wikipedia te lezen valt: “Richard Wagner was een belangrijk vernieuwer in de muziek van zijn tijd. Hij componeerde als belangrijkste werken een aantal opera’s die hij zelf liever als muziekdrama’s aanduidde en waarvoor hij ook zelf de teksten (libretti) schreef.
Hij streefde naar een Gesamtkunstwerk, de ideale vereniging van woord, muziek en toneelspel. Op den duur ontstonden daaruit zijn grootse muziekdrama’s die uiteindelijk in een speciaal hiervoor gebouwd theater werden (en worden) opgevoerd in de Beierse stad Bayreuth. Wagner heeft vrijwel zijn hele leven in politieke en financiële moeilijkheden verkeerd; pas in de latere jaren van zijn leven kwam hij tot welstand en aanzien. (…) Wagner, als persoon en als musicus, blijft onderwerp van controverse en emotionele discussies; zowel verafgoding als volstrekte verwerping komen veel voor. Zijn betekenis als componist en muzikaal vernieuwer staat echter buiten kijf. Er is een onvoorstelbaar omvangrijke literatuur over Wagner beschikbaar die deze controverse weerspiegelt.”

Een liefhebber vertelt
Tijdens onze muziekavond zal Wagner-kenner en liefhebber Tjako Fennema met woord (waarschijnlijk zelfs heel veel woorden, waarschuwt hijzelf) en daad (muziek) uitleggen waarom hij wel páp lust van Wagners muziek. Tjako Fennema is groot geworden in de muziek-industrie en opname-apparatuur, schrijft al jaren recensies voor ondermeer de Gooi- en Eemlander en vakbladen en presenteert sinds een kleine twee jaar De Tafel van Tjako, een lokaal televisie-programma over klassieke muziek en musici (met soms een uitstapje naar jazz en de meer populaire muziek).
Komende zondag 3 maart presenteert hij weer een Tafel. Zie hier alvast de leader…

Advertisement

Leave a comment

Filed under Aankondigingen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s